KDV Oranlarına İlişkin Yeni Düzenleme

image
image
image
image
image
image
image

VERGİ SİRKÜLERİ - 2022/4

KONU: Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranları 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yeniden Belirlenmiştir

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de (29.03.2022 tarih ve 31793 Sayılı) yer alan 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranları yeniden belirlenmiştir. İlgili Karar ile Katma Değer Vergisi(KDV) oranlarında yapılan değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

1. Konut teslimlerinde vergilendirme kriterleri değiştirilmiştir. Yeni Karar’a göre;

-16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için KDV oranı %1 olacak,

- Yukarıda yer verilen konutlar dışında kalan konutların 150 m2’ye kadar olan kısmı için KDV oranı %8 olacak, 150 m2’yi aşan kısmı için ise genel vergi oranında (%18) KDV uygulanacaktır.

- Bu Karar 01.04.2022 de yürürlüğe girecek olup, bu tarihten önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılan projeler kapsamında inşa edilen konutlar için eski düzenleme geçerli olacaktır.

2. Arsa ve arazi teslimlerinde uygulanan oran, %18 yerine %8 olarak değiştirilmiştir.

3.  İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce %18 vergi oranı uygulanarak satın alınan araçların teslimi ile özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde, işleme ilişkin matraha genel vergi oranı (%18) uygulanacaktır. Bu düzenleme sadece ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükellefler için geçerli olacaktır.

4. Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için uygulanan %1 oranı Karar’ın yürürlük tarihi itibariyle %18 olacaktır.

5. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanların tamamı için %1 KDV oranı uygulanacaktır. Daha önce ilgili mevzuat bölümünde tadadi olarak sayılan ürünler yerine bu Karar’da genel bir ifade kullanılmış olup Karar’ın yürürlüğe girme tarihi itibariyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış olması şartıyla tüm tohum ve fidanlar için KDV oranı %1 olarak kabul edilmiştir.

6. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “In Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ve bunların kiralanmasında %8 vergi oranı uygulanacaktır. Daha önce sağlık alanında kullanılan sadece belirli ürünler için %8 oranı uygulanırken artık yukarıda sayılan yönetmelikler hükümlerine tabi olması şartıyla tüm cihazların teslimi ve kiralanmasında KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

 7. Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda verilen hizmetler için Karar’ın yürürlük tarihi itibariyle KDV oranı %8 olacaktır. Sayılan yerlerde verilen hizmetler, daha önce diğer yiyecek ve içecek hizmeti verilen yerlerden ayrı tutularak bu yerlerde verilen hizmetlere genel vergi oranı uygulanırken bu Karar ile bu yerlerde de verilen hizmetler için %8 KDV oranının uygulanması kararlaştırılmıştır. Bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı için genel vergi oranı uygulanmaya devam edecektir.

8. Karar ile;

- sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar,

- süt soğutma tankları

- yumurtaları, meyvaları veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makina ve cihazlar,

- sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri, hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya,

için KDV oranı %8 olarak uygulanmaya başlanacaktır.

9. Bu Karar’da yer alan hükümler 01.04.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Konut teslimlerinde; 01.04.2022 den önce alınan yapı ruhsatları kapsamında yapılacak teslimlerde, bu Karar ile değiştirilen oranlar geçerli olacaktır.  

Dökümanlar