Türk Ticaret Kanunu

image
image
image
image
image
image

Türk Ticaret Kanunu çercevesinde  aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır;

-Şirketlerin kuruluş ve faaliyete geçiş işlemleri

-Şirketlerin yeniden yapılandırılması, birleşme, bölünme ve devir işlemleri

-Şirket genel kurul ve yönetim kurullarında önem arz eden iş ve işlemler

-Temettü dağıtımlarının Kanuna uygun olarak gerçekleştirilmesi

-Defter ve belgelerin TTK açısından uyumunun sağlanması

-Sermaye artırımı ve azaltımı işlemlerinin koordinasyonu ve gerekli raporların hazırlanması

-Teknik iflas, konkordato gibi özellikli hususların analizi