Türk Lirası Mevduat ve Katılım Hesaplarında Stopaj İndirimi Süresi Uzatıldı

image
image
image
image
image
image
image

Uygulama süresi 30.06.2022 tarihinde sona erecek olan, Türk Lirası mevduat faizleri ve katılma hesaplarından ödenen kar paylarında stopaj indirimi süresi 5752 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2022 ye uzatılmıştır. Ayrıca bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonoların 31.12.2022 ye kadar iktisab edilmesi halinde bunlardan elde edilen gelir ve kazançlara da indirimli stopaj uygulaması devam edecektir. 

Aynı Karara eklenen geçici madde ile ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak vergi oranı %5 olarak belirlenmiştir. 

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşılabilir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-20.pdf

 

Dökümanlar