KDV Uygulama Genel Tebliği Değişiklikleri hk.

image
image
image
image
image
image
image

KDV Uygulama Genel Tebliği Değişiklikleri hakkında hazırlamış  olduğumuz sirkü ektedir. Bilgilerinize sunulur.

Dökümanlar