İlişkili Kişilere Kullandırılan Para İçin Uygulanacak Emsal Faiz Oranı

image
image
image
image
image
image
image

VERGİ SİRKÜLERİ - 2022/12

Kurumlar vergisi kanununun 13 üncü ve Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddeleri gereği, mükelleflerin ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması örtülü kazanç dağıtımı olarak değerlendirilmektedir. Herhangi bir mal veya hizmet hareketine dayanmayan para hareketleri de bu kapsamda değerlendirilerek ilgili madde gereği faiz geliri hesaplanması gerekmektedir. Faiz geliri hesaplanırken ilgili tutar için uygulanacak faiz oranının emsallere uygun olması gerektiği tabiidir.

Emsallere uygun fiyat veya bedele ulaşmak için öncelikle iç emsal kullanılacak, bu şekilde kullanılacak fiyat veya bedelin bulunmaması ya da güvenilir olmaması halinde dış emsal karşılaştırmada esas alınacaktır. 

Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonunun 21.06.2022 tarihinde yayımlanan 20.12.2021 tarih ve 2021/DK-1/1 sayılı Kararında; Mükelleflerin, ortaklarına veya ilişkili kişilere para kullandırdığı durumlarda iç emsalin bulunmaması halinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen, bankalarca açılan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranının kullanılması gerektiği belirtilmiştir.

Dökümanlar