Ertelenmiş Prim Borçlarının KDV Mahsubuyla Ödenmesi.06.11.2020

image
image
image
image
image
image
image

Ertelenmiş prim borçlarının KDV mahsubuyla ödenmesine ilişkin hazırlamış olduğumuz sirkü aşağıda yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız.

Dökümanlar