Menkul Satış Sözleşmelerinde Ödeme Yükümlülüğünün İfasında Değişiklik Yapıldı

image
image
image
image
image
image
image

VERGİ SİRKÜLERİ - 2022/7

Menkul Satış Sözleşmelerinde Ödeme Yükümlülüğünün İfasında Değişiklik Yapıldı

19.04.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022-32/66 sayılı Tebliğ ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğin(Tebliğ No: 2008-32/34) 8 inci maddesinin 9 uncu fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir:

“Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.”

Buna göre; Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; menkul satış sözleşmelerinde(taşıt satış sözleşmeleri hariç) sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırabilse de, buna ilişkin ödeme yükümlülüklerinin 19.04.2022 tarihinden itibaren Türk Lirası ile gerçekleştirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Tebliğde yer alan "menkul" ibaresi gayrimenkul tanımına girmeyen her türlü mal ve eşyayı kapsamaktadır. Yapılan değişiklik sadece Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri/akdedecekleri menkul satış sözleşmeleri kapsamında gerçekleşecek ödeme yükümlülüklerine ilişkindir. 

Özellikli Bazı Durumlar:

  • Tebliğde yapılan değişiklik, sadece menkul satış sözleşmelerine ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yöneliktir. Yani daha önce de olduğu gibi menkul satış sözleşmeleri dövizle veya dövize endeksli olarak yapılabilecektir. Ancak bu satışların ödeme yükümlülükleri 19.04.2022 den sonra düzenlenen faturalar için artık Türk parası ile gerçekleştirilecektir.
  • Türkiyede yerleşik kişilerin 19.04.2022 tarihinden önce kendi aralarında akdetmiş oldukları menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında bu tarihten önce dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar(çek, bono gibi) kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi  şartı aranmayacaktır. Ancak 19.04.2022 tarihi ve bu tarih sonrasında döviz cinsinden düzenlenmiş olan çek vb. ödeme araçlarının söz konusu ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kullanılması mümkün olmayacaktır.
  • 19.04.2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartı aranmayacaktır.
  • Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartı aranmayacaktır.
  • Yapılan değişiklik, taşıt satış sözleşmelerinin mevcut durumunu değiştiren bir hüküm içermediğinden Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt satış sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması daha önce de olduğu gibi mümkün değildir. 
  • Sermaye piyasası araçlarının döviz cinsinden oluşturulması, ihracı, alım satımı ve yapılan işlemlere ilişkin yükümlülüklerin döviz cinsinden kararlaştırılması Tebliğ’in 8’inci maddesinin on sekizinci fıkrası uyarınca mümkündür. Bu işlemlerin yükümlülüklerine ilişkin söz konusu tebliğ ile herhangi bir değişiklik yapılmadığından madde kapsamındaki işlemlere ilişkin yükümlülüklerin döviz cinsinden kararlaştırılması mümkündür.  

Dökümanlar