Kurumlar Vergisi İade Talebi

image
image
image
image
image
image
image

Kurumlar vergisi iadesi talep eden mükellefler internet vergi dairesi aracılığı ile bilgi girişi yaptıktan sonra standart iade talep dilekçelerini vermelidir. Standart gelir/kurumlar vergisi iade talep dilekçelerini(1A-1B) vermeyen mükelleflerin iade talebi oluşturulmayacaktır.

Geçici Vergiden Doğan İade ve Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerden Doğan İadeler, verilecek dilekçeler ile nakden ve/veya mahsuben talep edilebilecektir. 

Dökümanlar