Kur Korumalı Mevduata Dönüştürülen Yabancı Paralara Uygulanan KV İstisnasında Süre Uzatıldı

image
image
image
image
image
image
image

Bugün (27.07.2022) yayımlanan 5872 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında yer verilen istisnaya ilişkin uygulama süresi uzatılmıştır. Yapılan düzenleme ile; 30.06.2022 tarihinde Kurum bilançosunda mevcut yabancı paraların ilgili fıkra hükmü kapsamında değerlenmesi suretiyle vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna olacaktır.

Önceki düzenlemede 31.03.2022 tarihi itibariyle Kurum bilançosunda mevcut yabancı paralar için sağlanan istisna hükmü, Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.06.2022 tarihinde Kurum bilançosunda mevcut yabancı paralar için de sağlanmış olmaktadır.

Dökümanlar