KDV Genel Uygulama Tebliği Değişiklikleri hk. 5.2.21

image
image
image
image
image
image
image

KDV Genel Uygulama Tebliği Değişiklikleri hakkında sirkümüz hazırlanmıştır. Bilgilerinize sunulur.

Dökümanlar