KDV Genel Uygulama Tebliğ Değişiklikleri hk.

image
image
image
image
image
image
image

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 37) Yayımlandı.

Dökümanlar