ELEKTRONİK DEFTER SAKLAMA KULLANICI KILAVUZU

image
image
image
image
image
image
image

1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğin verdiği yetkiye istinaden elektronik defter saklama kullanıcı kılavuzu yayımlanmıştır. Söz konusu kılavuzun konusunu e-defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde saklanmasına ilişkin usul ve esaslar oluşturmaktadır. 

Dökümanlar