6183 sayılı AATUHK nun 58. Maddesinin 5. fıkrasının iptali

image
image
image
image
image
image
image

6183 sayılı AATUHK nun 58. Maddesinin 5. fıkrasında yer alan “İtirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağı % 10 zamla tahsil edilir”  hükmü, Anayasanın 13, 35 ve 36. Maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinin 2021/119 Esas ve 2022/48 sayılı Kararı ile İPTALİNE karar verilmiştir. İlgili Karar bugünkü(02.08.2022) Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Dökümanlar