213 sayılı Vergi Usul Kanunu Değişiklikleri

image
image
image
image
image
image
image

213 sayılı Vergi Usul Kanunu Değişiklikleri hakkındaki sirkü yayınlanmıştır.

Dökümanlar