2022 Yılı Yasal Defter Tasdikleri hk.

image
image
image
image
image
image
image

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2022 yılında tutulacak ticari defterlerin tasdik süreleri ile tasdik işlemleri hk.

Dökümanlar