Yeniden Değerleme Oranı

image
image
image
image
image
image
image

521 sıra numaralı vergi usul kanunu genel tebliği yayımlanmıştır. İlgili tebliğe göre yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak tespit edilmiştir.

Dökümanlar