Varlık Barışı Tebliği Yayımlandı-30.11.2020

image
image
image
image
image
image
image

Bilindiği üzere 7256 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa Geçici 93 üncü madde eklenmiştir. Söz konusu madde ile varlık barışına gidilmiş, bir kısım servet unsurlarının milli ekonomiye kazandırılması amaç edinilmiştir.

Dökümanlar