Gelir Vergisinden İstisna Olan Yemek ve Yol Gideri Tutarı

image
image
image
image
image
image
image

7.7.2022 tarih ve 5799 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde yer alan yemek ve yol giderlerine ilişkin istisna tutarları güncellenmiştir. 

Buna göre 1.7.2022 tarihinden geçerli olmak üzere;

İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 TL si,

İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 25.5 TL si Gelir Vergisinden istisna olacaktır.

Hizmet erbabına işverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler ile hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderlerlerinde herhangi bir istisna sınırı bulunmamaktadır.

 

Dökümanlar