Fesih yasağı, ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği sürelerinin uzatılması hk.

image
image
image
image
image
image
image

Fesih yasağı, ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği sürelerinin uzatılmasına dair yeni sirkü aşağıdadır. Bilgilerinize sunulur.

Dökümanlar