Yevmiye Defteri Kapanış Tasdiki

image
image
image
image
image
image
image

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesine göre fiziki ortamda tutulan yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yapılmalıdır. Bu hüküm kapsamında, hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 30 Haziran 2021 tarihine kadar yevmiye defterlerini tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerin ise, mali yılı takip eden 6 ncı ayın sonuna kadar yevmiye defterinin kapanış tasdikini yaptırması gerekmektedir.

Dökümanlar