7316 sayılı Kanunla iş ve sosyal güvenlik alanında yapılan değişiklikler

image
image
image
image
image
image
image

7316 sayılı Kanunla iş ve sosyal güvenlik alanında yapılan değişiklikler hakkında hazırlanmış sirkü aşağıdadır. Bilgilerinize sunulur.

Dökümanlar